Sandra Rovira

Sandra Rovira Cañada, socia fundadora de Méndez i Rovira advocats l’any 2004, integrats actualment i des de l’any 2015 a JURIDIC LAB, que va néixer com una fòrmula de despatx amb molta experiència però amb molta frescura i entusiasme per actuar amb total dedicació i detall amb cada un dels temes que ens encarreguen.
Col·legiada a l’iIlustre col·legi d’advocats de Barcelona, amb 25 anys d’experiència en diferents àmbits dins de l’àrea civil, i en els darrers 15 anys amb l’especialització a la que els meus clients m’han abocat, dret de família, i en la que em sento amb la seguretat del coneixement del dret, i l’esperit necessari per portar a bon terme aquest tipus de procediments. Sempre amb el rera fons de molts anys d’experiencia en els que l’especialització estava centrada en àmbits més patrimonials del dret civil (obligacions i contractes, dret inmobiliaria, hipotecari, concursal, dret marítim … ) i que sense cap mena de dubte venen a reforçar el correcte plantejament i resolució dels divorcis i separacions en tots els seus efectes, així com en temes d’herència i successions.
Llicenciada a la Universitat de Dret de Barcelona, Màster d’estudis internacionals i comerç marítim, i Postgrau a la Catholic University of Bravant, als Països Baixos.