Sandra Rovira

Formació

  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona 1995
  • Màster d’estudis internacionals i comerç marítim.
  • Post-grau a la Catholic University of Bravant, als Països Baixos.

Àrees de Pràctica

  • Especialitat en dret processal civil.
  • Dret de família i successions.
  • Inmobiliaria
  • Dret bancari

Idiomes

  • Català
  • Castellà
  • Anglès