Lorena Méndez

Formació

  • Llicenciada en Dret per l’Institut Europeu de Dret i Economia, i per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).
  • Preparació d’oposicions a Registres i Notariats.

Àrees de Pràctica

  • Dret de família i successions.
  • Inmobiliaria
  • Dret bancari