Laboral

Son moltes les situacions en les que les persones treballadores poden necessitar l’assessorament d’un bon advocat laboralista. El nostre equip de laboralistes està preparat per atendre’l en qualsevol circumstància en la que necessiti un advocat especialitzat en dret laboral,

Entre d’altres, podem assessorar-lo en:

  • Acomiadaments, tant de caràcter civil individual com col·lectiu.
  • Defensa de la representació dels treballadors en expedients de regulació d’ocupació.
  • Modificacions substancials de les condicions de treball.
  • Reclamació de quantitats.
  • Indemnitzacions laborals.
  • Trasllats involuntaris.
  • Reconeixement de drets.
  • Vacances
  • Gestió al FOGASA (Fons de Garantia Salarial)
  • Impugnació de sancions laborals.